Komunikat

Szanowni Rodzice !

Informujemy, że  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.03.2020, zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID_19 – art. 30b  w naszej placówce do dnia 10.04.2020 r. obowiązuje kształcenie na odległość.

W celu uruchomienia kształcenia prosimy wejść na Facebookową stronę:  @akademiajasiaimałgosi, a następnie zgłosić swój  akces do udziału w odpowiedniej  grupie (grupa I Misie p. Kasia, grupa II Urwisy p. Ania). Następnie przystępujemy do pobierania materiałów, a także do udziału w kształceniu dzieci na odległość zgodnie ze wskazówkami nauczycieli realizujących obowiązujący program nauczania.

Prosimy o zgłaszanie udziału najpóźniej do dnia 26.03.2020. Przypominamy o obowiązku kształcenia dzieci w wieku 6 lat.

Comments are closed.