O NAS

 

 Witamy w Akademii Jasia i Małgosi

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Jasia i Małgosi” (funkcjonujące wcześniej jako Punkt Przedszkolny) istnieje od 2009 roku. Mieści się w Olsztynie przy ulicy Mazurskiej 13 B i czynne jest w godzinach 7:00 – 16:00.
Przedszkole posiada wpis do ewidencji  szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta Olsztyna pod Nr 178/PG/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W przedszkolu funkcjonuje jedna grupa, licząca maksymalnie 19 dzieci. Właśnie tak nieliczna grupa pozwala nam na indywidualizację pracy i dobry kontakt z każdym dzieckiem. Grupa zróżnicowana wiekowo jest jak „rodzeństwo”, co stwarza naturalne warunki rozwoju umysłowego i społecznego dzieci. Stwarzamy doskonałe sytuacje do nauki zachowań i dzięki właśnie takim warunkom dzieci stają się otwarte na potrzeby innych i lepiej się rozwijają tworząc prawidłowe i wskazane uczucia więzi emocjonalnej w grupie.

Program dydaktyczno-wychowawczy naszego Przedszkola zakłada odpowiednie  przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej, uwzględnia harmonijny i pełny rozwój małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Zajęcia prowadzone są w oparciu o nowoczesne metody nauczania, które rozwijają w dziecku zdolność odczuwania, wysławiania się, ćwiczenia refleksji i wyobraźni a jednocześnie pozwalają na nabywanie nowych doświadczeń, wzbogacanie wiadomości i poznawanie otaczającego świata.

Realizujemy nauczanie w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN. Oferujemy różnorodne metody dydaktyczne, stałą opiekę psychologiczną, zajęcia dodatkowe i edukację poprzez zabawę. Zapobiegając od samego początku wadom wymowy naszych podopiecznych, posiadamy stałą opiekę logopedyczną.
Pomieszczenia Przedszkola wyposażane są w nowoczesny sprzęt, zabawki oraz pomoce naukowe konieczne do realizacji programu wychowania przedszkolnego. Sale spełniają wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz przeciwpożarowe i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim dzieciom przebywającym na terenie obiektu.

Comments are closed.